haspro.pl

haspro – dom, zdrowie, internet

praca dla introwertyka
Lifestyle

Typy osobowości w psychologii: Zrozumienie różnorodności ludzkiego charakteru

Typy osobowości od zawsze stanowiły fascynujący temat dla badaczy i psychologów. Jednym z pierwszych pionierów w tej dziedzinie był grecki lekarz Hipokrates, który w IV i V wieku p.n.e. wyodrębnił cztery podstawowe typy osobowości: sangwinika, melancholika, flegmatyka i choleryka. Hipokrates wierzył, że wynikają one z proporcji różnych płynów krążących w organizmie człowieka, takich jak krew, śluz, żółć i czarna żółć.

W artykule:

 1. Podstawowe typy osobowości według Hipokratesa
 2. Test MBTI: Klasyfikacja typów osobowości
 3. 16 typów osobowości według testu Myers-Briggs
 4. Różnorodność typów osobowości a ścieżka kariery
 5. Ograniczenia testu MBTI i różnorodność osobowości

Podstawowe typy osobowości według Hipokratesa

Hipokrates wyróżnił cztery podstawowe typy osobowości, które miały odzwierciedlać różne proporcje płynów w organizmie. Oto krótki opis każdego z nich:

1. Sangwinik

Sangwinik charakteryzuje się ciepłą i otwartą osobowością. Jest to osoba o pozytywnym myśleniu, pewna siebie i lubiąca przebywać wśród innych ludzi. Niestety, czasami może być zbyt egocentryczna w swoim podejściu do świata zewnętrznego.

2. Choleryk

Choleryk to osoba o energicznym i dominującym charakterze, lubiąca mieć kontrolę nad wszystkim. Często najlepiej czuje się w roli lidera. Cholerycy bywają także wybuchowi i mają trudności z przyjmowaniem krytyki oraz akceptacją odmiennych opinii.

3. Flegmatyk

Flegmatyk to typ osobowości, który rzadko ulega emocjom. Charakteryzuje go spokój i opanowanie. Flegmatycy nie lubią być w centrum uwagi, ale są często żartobliwi i potrafią spojrzeć na problemy z dystansem. Jednak niektórzy mogą irytować się ich opornością na zmiany i uważać ich za leniwych.

4. Melancholik

Melancholik jest zazwyczaj bardzo uczuciowy i wrażliwy. Potrafi słuchać innych i poświęcać się pomaganiu. Może być zarówno utalentowanym artystą, jak i świetnym strategiem. Niestety, melancholik ma skłonność do popadania w depresyjne nastroje i niską samoocenę. Często spędza zbyt dużo czasu na rozmyślaniu o negatywnych aspektach życia.

Należy jednak pamiętać, że te podstawowe typy osobowości według Hipokratesa stanowią jedynie uproszczony podział. Ludzie są znacznie bardziej złożeni, a cechy osobowości mogą łączyć się i przeplatać, tworząc unikalne kombinacje. Niemniej jednak, podział ten nadal jest popularny i stanowi podstawę wielu późniejszych badań i teorii dotyczących osobowości.

Test MBTI: Klasyfikacja typów osobowości

Wraz z rozwojem psychologii i badań nad osobowością, powstało wiele narzędzi do określania typów osobowości. Jednym z najbardziej popularnych jest Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Test ten został opracowany przez Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs, którzy oparli swoją pracę na teoriach Carla Junga.

Test MBTI składa się z prawie stu pytań, które dotyczą czterech wymiarów osobowości:

 1. Ekstrawersja (E) – introwersja (I)
 2. Poznanie (S) – intuicja (N)
 3. Myślenie (T) – odczuwanie (F)
 4. Osądzanie (J) – obserwacja (P)

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na te pytania, badana osoba zostaje przypisana do jednego z szesnastu typów osobowości. Na przykład, ISTJ to introwertyk preferujący poznanie i myślenie oraz osądzanie, a ENFP to ekstrawertyk, który kieruje się intuicją, odczuwaniem i preferuje obserwację.

16 typów osobowości według testu Myers-Briggs

Oto lista szesnastu typów osobowości według testu Myers-Briggs:

 1. ESTJ – Ekstrawertyk Poznanie Myśliciel Sędzia
 2. ISTJ – Introwertyk Poznanie Myśliciel Sędzia
 3. ENTJ – Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Sędzia
 4. INTJ – Introwertyk Intuicyjny Myśliciel Sędzia
 5. ESTP – Ekstrawertyk Poznanie Myśliciel Obserwator
 6. ISTP – Introwertyk Poznanie Myśliciel Obserwator
 7. ENTP – Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator
 8. INTP – Introwertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator
 9. ESFJ – Ekstrawertyk Poznanie Uczuciowiec Sędzia
 10. ISFJ – Introwertyk Poznanie Uczuciowiec Sędzia
 11. ENFJ – Ekstrawertyk Intuicyjny Uczuciowiec Sędzia
 12. INFJ – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Sędzia
 13. ESFP – Ekstrawertyk Poznanie Uczuciowiec Obserwator
 14. ISFP – Introwertyk Poznanie Uczuciowiec Obserwator
 15. ENFP – Ekstrawertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator
 16. INFP – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator

Test MBTI zyskał dużą popularność wśród pracodawców, którzy dostrzegli jego potencjał w procesie rekrutacji. Wyniki testu mogą pomóc pracodawcom w lepszym dopasowaniu kandydatów do odpowiednich stanowisk pracy, biorąc pod uwagę różnice w cechach osobowości.

Różnorodność typów osobowości a ścieżka kariery

Wielu pracodawców interesuje się najczęściej występującymi typami osobowości według testu MBTI. Jednak określenie, jaki jest najczęstszy typ osobowości, nie jest łatwe. Niektóre źródła wskazują na ISFJ – introwertyka o analitycznym umyśle i dużym wyczuciu empatii. Osoby o tym typie osobowości często sprawdzają się jako pracownicy obsługi klienta, ponieważ potrafią słuchać i są skoncentrowane na pomaganiu innym. Mogą być również skutecznymi pracownikami społecznymi lub doradcami finansowymi.

Innym interesującym typem osobowości jest ISTP. Osoby o tym typie osobowości są często zamknięte w sobie, ale kreatywne. Mają zdolności analitycznego myślenia, co często przekłada się na sukces w zawodach wymagających podejścia dwutorowego, takich jak specjaliści ds. marketingu.

Z kolei ENTJ często jest nazywany „urodzonym przywódcą”. Osoby o tym typie osobowości mają potencjał do skutecznego kierowania innymi ludźmi i często wybierają stanowiska zarządzające. Podobnie jest z osobami o typie ESFJ, które często sprawdzają się w roli przedstawicieli handlowych.

ISTJ, z kolei, charakteryzuje się preferencją dla sztywnych reguł. Osoby o tym typie osobowości świetnie radzą sobie z analizowaniem i podsumowywaniem danych, ale niekoniecznie są najlepszymi komunikatorami. Z kolei ENFP to typ twórczy, który lubi być w centrum uwagi. Osoby o tym typie osobowości często odnoszą sukces w zawodach wymagających nawiązywania relacji i posiadających pewne uzdolnienia w określonym obszarze, np. projektanci mody, projektanci wnętrz czy krytycy literaccy.

Ograniczenia testu MBTI i różnorodność osobowości

Warto zaznaczyć, że badacze są sceptyczni wobec testu MBTI i krytykują go za niską rzetelność i trafność. Test ten nie został wystarczająco poddany badaniom naukowym, co stanowi istotne ograniczenie. Psycholodzy również odradzają pracodawcom używanie go w procesie rekrutacyjnym, uważając to za nieetyczne i niepotrzebne.

Typy osobowości są znacznie bardziej złożone niż szesnaście opisów oferowanych przez test MBTI. Wynik testu może nie odzwierciedlać pełni cech osobowości danej osoby. Dlatego warto skonsultować się z profesjonalistą, który dysponuje sprawdzonymi narzędziami do określania typów osobowości i umiejętności interpretacji wyników.

Podsumowanie

Różnorodność typów osobowości w psychologii jest fascynującym tematem, który budzi zainteresowanie zarówno badaczy, jak i pracodawców. Podstawowe typy osobowości według Hipokratesa oraz klasyfikacja typów osobowości według testu MBTI stanowią uproszczone podziały, które pomagają lepiej zrozumieć różnice między ludźmi. Niemniej jednak, należy pamiętać, że ludzie są bardziej złożeni i różnorodni, a testy osobowości mogą mieć ograniczoną wartość predykcyjną w kontekście kariery zawodowej. Ważne jest, aby traktować typy osobowości jako wskazówki, a nie jako jedyny determinant sukcesu zawodowego.