haspro.pl

haspro – dom, zdrowie, internet

zwolnienie pracownika
Praca

Zwolnienie pracownika – w jakich sytuacjach jest uzasadnione?

Wszystkie decyzje w firmie, dotyczące personelu, powinny być podejmowane rozważnie, po przemyśleniu wszystkich za i przeciw. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to bardzo trudny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zwolnić pracownika?

Czasami podjęcie decyzji o zwolnieniu pracownika jest konieczne. W takiej sytuacji bezpośredni przełożony powinien spotkać się z pracownikiem i wręczyć mu wypowiedzenie albo zwolnienie dyscyplinarne, najlepiej w obecności jeszcze jednej osoby, która będzie świadkiem tego wydarzenia. Ludzie różnie zachowują się w sytuacji, kiedy zostają zwolnieni z pracy. Niektórzy reagują spokojnie i chcą pożegnać się z zespołem, a inni reagują bardzo nerwowo, krzyczą i trzaskają drzwiami. W tej sytuacji trzeba zadbać o aspekty prawne, aby wypowiedzenie zostało złożone skutecznie. Pracownik nie musi od razu go podpisać, ale trzeba mieć świadka, który potwierdzi, że takie wypowiedzenie zostało pracownikowi przedstawione i mógł się z nim zapoznać. Zwalniając pracownika warto mimo wszystko podziękować mu za zaangażowanie dla firmy i poświęcony czas. Również pracownicy nie powinni palić za sobą mostów, ponieważ ich droga zawodowa może potoczyć się w różny sposób i mogą jeszcze w życiu spotkać osoby, z którymi pracowali w tej firmie.

Początki i pożegnania

Zwolnienie pracownika nigdy nie jest łatwą decyzją. Niektórzy eksperci radzą, aby zatrudniać wolno, a zwalniać szybko. Czasami od razu widać, który z pracowników nie rokuje dobrze. Nie chodzi tylko o umiejętności, ale przede wszystkim o postawę. Jeżeli pracownik nie chce się uczyć, nie wykazuje zaangażowania, to niestety, szanse, że będzie dobrym pracownikiem, są bardzo małe. Najlepiej, aby już na etapie rekrutacji zatrudniać tylko ludzi, po których można spodziewać się dobrej i wydajnej pracy. Nieudane rekrutacja bardzo wiele kosztuje. Nie dość, że trzeba wypłacić pracownikowi pensję, to jeszcze trzeba zainwestować w kolejną rekrutację i szkolić nową osobę.

Wielu pracodawców nie posiada wystarczających umiejętności, aby w odpowiedni sposób przeprowadzić rekrutację na wybrane stanowisko. Dlatego też dobrze jest zlecić to zadanie wyspecjalizowanej agencji. Zwolnienie pracownika na pewno jest uzasadnione wtedy, kiedy pracownik nie liczy się z regulaminem pracy i nieustannie postępuje sprzecznie z nim. W tej sytuacji pracodawca nie ma innego wyjścia, jak pożegnać się z tą osobą. Kiedy pracownik popełnia przestępstwo, a na danym stanowisku konieczna jest niekaralność, również nie ma wyboru.