haspro.pl

haspro – dom, zdrowie, internet

spółka zoo koszty
Biznes

Spółka zoo koszty utworzenia i działalności

Spółka zoo jest jedną z dwóch najczęściej spotykanych w Polsce form działalności gospodarczej. Jedni widzą jej wady i wolą prowadzić biznes jako osoba fizyczna, inni wręcz na odwrót. Wiele zależy od subiektywnej oceny i własnych preferencji. Jednak pewne dane są obiektywne, więc w przeprowadzanej kalkulacji, można się do nich odwołać.

Koszty powołania spółki zoo

Powołując do życia nową spółkę zoo, jej udziałowcy, lub wyjątkowo jeden udziałowiec, muszą liczyć się z wydatkiem na poziomie około dwóch tysięcy złotych.
Tradycyjną formą powołania spółki zoo jest akt notarialny, którego koszt, zależnie od deklarowanego kapitału początkowego, może wynieść od około 250 zł (najtaniej) do kilkuset złotych. Co prawda obecnie można, unikając aktu notarialnego, zarejestrować spółkę przez Internet, jednak staje się to utrudnione w przypadu większej liczby udziałowców.
Kolejnymi wydatkami są rejestracja w KRS i wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego (łącznie 600 złotych). Ponadto trzeba uwzględnić szereg drobniejszych wydatków jak zamówienie pieczątek, wynajęcie biura (choćby wirtualnego na początek), zakup telefonów i innego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działania.
No i oczywiście wpłata kapitału początkowego, który nie może być niższy niż 5000 zł.

Koszty bieżącej działalności

Oczywistą sprawą jest, że spółka zoo koszty ponosi adekwatne do skali swojej działalności, jak każda firma. Jednak bez wątpienia, liczyć się trzeba z wyższym, niż w przypadku osoby fizycznej, kosztem księgowości.
Spółka zoo zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Przy danej ilości dowodów księgowych kreowanych miesięcznie, koszt takiej obsługi księgowej jest zawsze o około kilkaset złotych wyższy niż w przypadku KPiR.
Na zakończenie każdego okresu obrachunkowego spółka zoo sporządza bilans oraz sprawozdanie roczne z działalności, które muszą zostać złożone do KRS, a to pociąga za sobą kolejne, typowe dla osób prawnych koszty.
Dodatkowo, każda zmiana w Zarządzie spółki, w składzie jej udziałowców, kapitale wniesionym do spółki, itp, musi zostać oficjalnie zgłoszona do KRS i opłacona.

Podatki spółki zoo

Spółka zoo, jako osoba prawna, zobowiązana jest do płacenia od swoich zysków podatku CIT – obecnie na poziomie 15%. Jest to opodatkowanie pierwotne.
W przypadku jeśli spółka na koniec okresu obrachunkowego osiągnie zysk, który zostanie przeznaczony na dywidendy dla udziałowców, od każdej takiej wypłaty musi zostać odprowadzony podatek od osób fizycznych, czyli PIT, na zasadach ogólnych. Jest to opodatkowanie wtórne zysku spółki zoo.