fbpx
Menu Zamknij

Ochrona słuchu

Współcześnie wiele osób spotyka się z problemem pracy w hałasie, szczególnie w przemyśle ciężkim. Powoduje on nie tylko uszkodzenia słuchu u pracowników, ale również zmniejsza ich koncentracje i efektywność. Pracodawca ma obowiązek prawny zapewnić swoim pracownikom środki ochrony słuchu, jeśli wartość hałasu w ośmiogodzinnym trybie pracy przekracza 85 dB (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.).

Indywidualne ochronniki słuchu HASPRO to innowacyjne rozwiązanie w zakresie ochrony słuchu. Są nie tylko najlepszą indywidualną ochroną przeciwhałasową, ale też zachowując odpowiednia konserwację produktu mają bardzo długą żywotność. Dzięki temu jest to inwestycja na dłuższy okres czasu. Rozwiązania, które mogą wydawać się najtańsze (np. zatyczki piankowe), tak naprawdę, biorąc pod uwagę ilość jaka jest zużywana przez pracowników, z czasem okazują się rozwiązaniem droższym. Warto również dodać, iż jednorazowe stopery często są źle zakładane przez pracowników, przez co nie spełniają swojej roli i słuch nadal jest narażony na nieodwracalne uszkodzenie. 

Indywidualne ochronniki słuchu HASPRO to zatyczki wykonane na podstawie wycisku (odlewu) ucha. Doskonałe dopasowanie rozmiaru oraz odpowiednio dobrany rodzaj filtra (w zależności od natężenia dźwieku) gwarantują skuteczną redukcję hałasu i wysoki komfort podczas użytkowania ochronników.

NORMY I WYTYCZNE

W HASPRO dbamy o to, aby nasze ochronniki spełniały wszelkie wymagane normy i standardy. Na bieżąco śledzimy najnowsze zalecenia prawne tak, aby nasi klienci mogli być pewni, że kupują od nas produkt najwyższej jakości. Nasze ochronniki zgodne są z poniższymi normami i wytycznymi:

DIN EN 352 – OCHRONNIKI SŁUCHU – WYMAGANIA OGÓLNE

Norma DIN EN 352 reguluje ogólne wymagania dotyczące ochrony słuchu w różnego rodzaju zakładach i przedsiębiorstwach. Wybór odpowiedniego środka ochrony słuchu zgodnie z DIN EN 352 zależy od konkretnych warunków pracy, a także od rodzaju hałasu występującego na stanowisku pracy. Uwzględnia się następujące rodzaje środków ochrony słuchu: zatyczki do uszu, ochronniki słuchu, dźwiękowe kaski ochronne, dźwiękowe kombinezony ochronne. Oprócz ogólnych wymagań ujętych w normie DIN EN 352 specyficzne właściwości produktu i wymagania są regulowane w ramach innych specjalnych norm. Zgodnie z DIN EN 352 wszystkie ochraniacze słuchu muszą być oznakowane w następujący sposób: nazwa producenta lub marka handlowa i nazwa modelu, numer normy europejskiej, wskazówki dotyczące użytkowania, stosowania i noszenia ( w zależności od potrzeby), specyfikację rozmiarów nominalnych, oznaczenie CE, wskazówki dotyczące wielokrotnego lub jednorazowego użytku (dotyczy wkładek dousznych), oznaczenie prawej lub lewej strony (w przypadku wkładek usznych)

DIN EN 352-2 – WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

Według normy DIN EN 352-2 wkładki przeciwhałasowe to wszystkie środki ochrony słuchu, które są noszone bezpośrednio w kanale słuchowym lub w otworze słuchowym. Zgodnie z przepisami stosowanie wkładek przeciwhałasowych zaleca się w następujących przypadkach: podczas przebywania w stałym hałasie (o niewielkim natężeniu), u osób z tendencją do silnego pocenia się podczas stosowania nausznych ochronników słuchu, podczas jednoczesnego noszenia okularów ochronnych, podczas noszenia innego wyposażenia takiego jak środki ochrony głowy, dróg oddechowych, układu oddechowego i twarzy, razem z ochronnikami słuchu podczas przebywania przez krótki czas w ekstremalnym hałasie.

Ochronniki słuchu HASPRO są również zgodne z najnowszym Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Podczas gdy ogólne wymagania dotyczące zatyczek do uszu reguluje norma DIN EN 352-2, każdy producent powinien również przedstawić certyfikaty potwierdzające fakt, że jego ochronniki spełniają warunki ww. norm. Certyfikaty HASPRO dostępne są poniżej.

KIEDY PRACA W HAŁASIE STAJE SIĘ NIEBEZPIECZNA

Hałas ma wpływ nie tylko na zdrowie i kondycję człowieka, ale również na jego komfort psychiczny i wydajność w pracy. Nadmierny hałas w miejscu pracy objawia się zmęczeniem, irytacją, gorszą wydajnością, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami równowagi, zaburzeniami orientacji, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem głowy i przede wszystkim czasowym lub trwałym ubytkiem słuchu.

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom ochronniki słuchu?

Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu w środowisku pracy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833. z późn. zm.).
Wartości te wynoszą:

● dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDI wynosi 85 dB;
●  maksymalny poziom dźwięku  nie może przekroczyć 115 dB
● szczytowy poziom dźwięku nie może przekroczyć wartości 135 dB

Jeśli więc na Twoim stanowisku pracy występuje ciągły hałas o wartości powyżej 85 dB pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia Ci środków ochrony słuchu (ochronników słuchu) pod postacią zatyczek lub nauszników o odpowiednim stopniu tłumienia. Ochronniki nie mogą tłumić ani za słabo, ani za mocno. Jeśli ochrona słuchu będzie za słaba- nie spełni swojej funkcji, a jeżeli za mocna (nadtłumienie), to powoduje uczucie izolacji, które też nie jest korzystne dla zdrowia.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika pracującego w hałasie o natężeniu:

● 80 dB (hałasu ciągłego) i/lub 135 dB (szczytowy poziom dźwięku) – jest to poziom hałasu od którego powinno się stosować ochronę słuchu. Pracodawca może zapewnić swojemu pracownikowi ochronniki słuchu na jego życzenie.

● 85 dB (hałasu ciągłego) i/lub 137 dB (szczytowy poziom dźwięku) – przy hałasie o takim natężeniu stosowanie ochronników słuchu jest już nakazane przez prawo. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swojemu pracownikowi środków ochrony słuchu, jeśli pracuje on na stanowisku, gdzie taki hałas występuje.

● 87 dB hałasu ciągłego i/lub 140 dB (szczytowy poziom dźwięku) – praca w takim hałasie jest prawnie zabroniona, nawet jeśli stosuje się ochronniki słuchu (bez względu na to czy są to zatyczki, stopery czy nauszniki)

Kto nie może pracować w hałasie?

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135–138, 143 i 144 w nadmiernym hałasie, powyżej 8 godzin nie mogą pracować:

● pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których dochodzi do przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

● pracownice w ciąży

● pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4

Co ważne: pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

W jaki sposób pracodawca może zmniejszyć natężenie hałasu w miejscu pracy?

Pracodawca zgodnie z dyrektywą 2003/10/WE oraz krajowymi przepisami BHP pracodawca jest zobowiązany do wyeliminowania każdego rodzaju zagrożenia w miejscu pracy, w tym również zagrożenia, jakim jest hałas. Może to zrobić poprzez:

● zmianę procesów technologicznych na takie, które powodują jak najmniejszy hałas,.

● wymianę maszyn i innych urządzeń technicznych na takie, które produkują jak najmniejszy hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości

Jak mogę sprawdzić natężenie hałasu w moim miejscu pracy?

Pracodawca zobowiązany jest do wykonywania regularnych pomiarów natężenia hałasu w zakładzie Jeśli jednak zastanawiasz się jak głośne jest Twoje miejsce pracy, martwisz się, że poziom hałasu przekracza tam dopuszczalną normę? Chciałbyś wiedzieć ile to decybeli? Zapraszamy do pobrania na swój smartfon aplikacji Miernik Dźwięku ze sklepu Google Play. Dzięki niej z łatwością zmierzysz natężenie hałasu wokół Ciebie i sprawdzisz, czy mieści się ono w dopuszczalnej normie.