UTRATA SŁUCHU SPOWODOWANA HAŁASEM
JEST TRWAŁA I NIEULECZALNA

Utrata słuchu spowodowana nadmiernym poziomem hałasu jest jednym z najczęściej spotykanych zagrożeń zdrowia pracowników. Ponad 20% pracowników w Europie jest narażonych na ryzyko trwałej utraty słuchu.

Na uszkodzenie słuchu NIE ma lekarstwa - jest to proces nieodwracalny, nie pomoże ani terapia, ani operacja. Nawet aparat słuchowy nie przywróci pierwotnej zdolności słyszenia.

Nasz słuch ma ogromne możliwości adaptacji, są jednak tego granice. Ryzyko utraty słuchu jest uzależnione od natężenia hałasu i od czasu ekspozycji na hałas. Bezpieczny i dopuszczalny poziom hałasu, przy ośmiogodzinnym dniu pracy, wynosi 80 decybeli (dB). To natężenie hałasu jest często przekraczane: porównywalny lub wyższy hałas występuje przy drogach szybkiego ruchu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przy natężeniu hałasu przekraczającym 85 dB (A) używanie ochronników słuchu jest obligatoryjne.

SPADEK WYDAJNOŚCI PRACY


Hałas wpływa negatywnie nie tylko na słuch. Niektóre osoby reagują na hałas rozdrażnieniem, zmęczeniem, są niespokojne, serce bije im szybciej, wzrasta ciśnienie i poziom kwasu żołądkowego. Hałas może również negatywnie wpływać na skuteczność wykonywania skomplikowanych zadań ze względu na trudności z koncentracją.


Podział hałasu ze względu na szkodliwość dla zdrowia:


Poniżej 35 dB

Nie są szkodliwe dla zdrowia, ale mogą być denerwujące np. szum wody, brzęk przekładanych naczyń lub narzędzi. Mogą przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia.

85dB – 130dB

Może powodować liczne uszkodzenia słuchu i zaburzenia np. układu krążenia, nerwowego, równowagi oraz uniemożliwić zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 m.

35dB-70dB

Ma ujemny wpływ na układ nerwowy człowieka, pociąga za sobą: zmęczenie, zmniejszenie wydajności pracy, może obniżać zrozumiałość mowy, utrudniać zasypianie i wypoczynek.

130dB – 150 dB

Pobudzają do drgań niektóre wewnętrzne organy ludzkiego ciała powodując ich trwałe schorzenia, a niekiedy zupełne uszkodzenie. Ludzie pracujący w takim hałasie mają z reguły poważnie osłabiony, a najczęściej uszkodzony słuch.

70dB - 85dB

Trwające stale powoduje: spadek wydajności pracy, trwałe osłabienie słuchu, bóle głowy i ujemny wpływ na układ nerwowy.

Powyżej 150 dB

Po 5 minutach działania paraliżują organizm, powodują mdłości, zaburzenia równowagi, brak koordynacji ruchów kończyn, zmieniają skład krwi, powodują stany lękowe i depresyjne.


Używając ochronników słuchu Haspro, w miejscu pracy, można skutecznie zapobiec utracie słuchu.