KONTAKT

ZAMÓWIENIA
e-mail: info@haspro.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE
e-mail: info@haspro.pl

HS Profile Poland
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Tel +48 177 850 660
Fax +48 177 850 665

e-mail: info@haspro.pl
www.haspro.pl

Dane rejestrowe:

HS Profile Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19/201 ,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000293530, NIP: 2020000263, REGON: 180285336